Wielu właścicieli i posiadaczy nieruchomości gruntowych boryka się z problemem niechcianych drzew i krzewów, które – zasadzone wiele lat temu przez poprzednich użytkowników – w chwili obecnej przeszkadzają i uniemożliwiają realizację wszystkich zamierzeń o charakterze budowlanym lub inwestycyjnym, czy też zaplanowanie wymarzonego ogrodu. Najprostszym rozwiązaniem związanych z tym niedogodności pozostaje wycinka niechcianych roślin. W niektórych sytuacjach nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Pozostawiając na uboczu wszelkie kwestie związane z uzyskiwaniem administracyjnych zezwoleń na wycinkę drzew, równie ważkim problemem pozostaje wycięcie samego nasadzenia, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla osób mogących znajdować się w pobliżu, a także przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że w trakcie wykonywanych czynności nie zostanie uszkodzone mienie cudze lub własne. Z tego też względu wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych podmiotów, które kompleksowo wykonują prace związane z wycinką drzew w Katowicach oraz innych miastach kraju. Powierzenie im do wykonania określonych czynności pozwala uniknąć wielu problemów praktycznych, z jakimi należałoby się zmierzyć przy samodzielnych pracach.

Czy mogę wyciąć na własnej posesji wszystkie drzewa i krzewy?

Wbrew obiegowym informacjom, które nierzadko znaleźć można przeglądając różnego rodzaju serwisy internetowe, w wielu przypadkach w dalszym ciągu konieczne jest uzyskanie administracyjnego zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów, które posadowione są na nieruchomości. Oczywiście też, zupełnie inne zasady wycinki przewidziane zostały dla terenów określonych w ewidencji gruntów jako tereny zadrzewione lub leśne. W tym bowiem zakresie w pierwszym rzędzie należy skupić się na regulacjach ustawy o lasach. Jeżeli chodzi natomiast o drzew i krzewy posadowione na pozostałych nieruchomościach, istotne dla ustalenia wszystkich obowiązków właściciela będzie sprawdzenie rodzaju (gatunku) drzewa oraz obwodu jego pnia. Warto także upewnić się, że nie jest ono objęte ochroną gatunkową, ani też nie zostało wpisane do rejestru obiektów chronionych lub pomników przyrody.

wycinka-drzew-katowice

Komu powierzyć wycinkę drzew w Katowicach?

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują swoim klientom kompleksowe usługi związane z wycinaniem drzew i krzewów. Wybór jednego z nich uzależniony powinien być od szeregu czynników, które wpływać będą na zadowolenie ze świadczonych usług. Przede wszystkim – już na początku – warto określić skalę przedsięwzięcia oraz liczbę drzew, które podlegać będą wycince. Na lokalnym rynku wycinka drzew w Katowicach i okolicach prowadzona jest przez podmioty specjalizujące się w wykonywaniu prac na znacznych obszarach, przy wycince znacznej liczby roślin, jak też mniejszych przedsiębiorców, odpowiednich do mniejszych zleceń. W każdym przypadku warto jednak zadbać o to, aby wybrana firma zachowywała wszelkie zasady bezpieczeństwa pracy, zapobiegając powstaniu jakichkolwiek niebezpieczeństw dla osób i mienia.