Postępujący rozwój technologii wykorzystywanych w przemyśle nie ominął też branży ciepłowniczej, poszukującej coraz to lepszych rozwiązań, które umożliwią szybkie i ekonomiczne produkowanie energii cieplnej, przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na stan środowiska naturalnego oraz skład atmosfery. Pomimo jednak pojawiających się z roku na rok nowinek oraz innowacyjnych zastosowań technicznych, wiele konstrukcji oraz substancji podlega jedynie niewielkim zmianom i ulepszeniom, które umożliwiają ich dostosowanie do panujących warunków i standardów rynkowych.

Olej jako paliwo grzewcze

Tak też jest z olejami termicznymi (grzewczymi), które wciąż odgrywają kluczową rolę jako podstawowe paliwa grzewcze wykorzystywane do zasilania kotłów produkujących energię. Konstrukcje te do wytworzenia ciepła wykorzystują oleje grzewcze jako optymalny nośnik ciepła, które pozwala na sprawne i bezproblemowe wyprodukowanie pożądanej ilości energii. Wykorzystywane w tym celu oleje termiczne przystosowane są do pracy w trybie ciągłym w temperaturach dochodzących nawet do 250 stopni Celsjusza.

Olej w przemyśle przetwórczym

Z uwagi na tę właśnie właściwość oleje termiczne wykorzystywane są przede wszystkim w tych sektorach przemysłu przetwórczego i wytwórczego, w których – dla prawidłowego przeprowadzenia całego procesu wytwórczego lub przetwórczego – wymagane jest uzyskanie szczególnie wysokiej temperatury lub też dostarczenie do urządzeń odbiorczych znacznych ilości energii cieplnej. Niezbędne jest to w szczególności w przypadku tych przedsiębiorców, którzy zmierzając do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii, pragną w samodzielny sposób wytworzyć znaczne ilości energii lub uzyskać temperaturę wymaganą dla przeprowadzenia określonego procesu technicznego. Nośniki energii takie jak para i gorąca woda, pomimo ich wielu zalet, sprawdzają się w opisywanych warunkach o wiele gorzej, uniemożliwiając tak efektywne i sprawne wytwarzanie energii jak oleje termiczne. Paliwo to znajduje zresztą o wiele szersze zastosowanie, aniżeli opisane wyżej, alternatywne nośniki energii. Dzięki posiadanym właściwościom fizycznym i chemicznym, olej termiczny (grzewczy) nie wymaga do przenoszenia ciepła wytworzenia ciśnienia większego, aniżeli ciśnienie atmosferyczne. Pracująca w sposób bezciśnieniowy instalacja mniej podatna jest na ryzyko awarii. Nawet z kolei gdy ta nastąpi, nieszczelność instalacji grzewczej nie będzie nieść z sobą tak dalece idące skutki, jak ma to miejsce w przypadku kotłów wykorzystujących wodę lub parę wodną.

Oferta olejów termicznych

Na rynku dostępnych jest wiele olejów termicznych (grzewczych), oferowanych przez konkurencyjnych względem siebie dostawców i dystrybutorów instalacji grzewczych. Dokonując wyboru odpowiedniego dla nas paliwa grzewczego powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na deklarowane przez producenta (dystrybutora) właściwości oleju, dostosowując je do posiadanej instalacji grzewczej oraz rodzaju używanego kotła. Warto przy tym pamiętać, aby korzystać z oleju termicznego zgodnie z pisemnymi zaleceniami, co pozwoli na dłuższe wykorzystywanie jego pierwotnych właściwości.