Jeszcze do niedawna najpopularniejszymi materiałami przeznaczonymi do izolacji pozostawały wełna mineralna, wata szklana oraz styropian. Ostatnimi czasy coraz to większą popularność zaczynają jednak zdobywać izolacje natryskowe, wykonywane przy pomocy różnego rodzaju pianek poliuretanowych. Materiał ten gwarantuje odpowiednie parametry fizyczne oraz chemiczne, dzięki czemu staje się powoli jednym z najlepszych oraz najtrwalszych sposobów ocieplania obiektów budowlanych. Jeżeli zatem zastanawiamy się nad sposobem ocieplenia budynku, warto zastanowić się nad wyborem izolacji natryskowych.

Używane do izolacji natryskowych pianki PUR charakteryzują się wyższą wartością współczynnika przewodnictwa ciepła, aniżeli używana w podobnych cenach wełna mineralna. Prostszy jest ten sam sposób wykonania izolacji – w przypadku wełny mineralnej dla dwuosobowej brygady budowlanej przeciętnie możliwe jest wykonanie w ciągu jednego dnia izolacji na powierzchni 50 metrów kwadratowych, w przypadku izolacji natryskowych – wartość ta wzrasta do nawet 250 metrów kwadratowych. Podobnie też – sam sposób aplikacji sprawia, że w przypadku pianki PUR nie występują w zasadzie trudności instalacyjne, podczas gdy w przypadku wełny mineralnej często koniecznym staje się używanie jej różnych rodzajów i odmian. Po aplikacji natryskiem, pianka zwiększa swoją objętość, przylegając bezpośrednio do każdej powierzchni. Nie zachodzi też potrzeba wykorzystywania przy jej montażu dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Wełna mineralna z kolei nie przylega bezpośrednio do powierzchni, a do jej instalacji niezbędne jest skorzystanie z dodatkowych materiałów, takich jak sznurki lub gwoździe.

Oba z omawianych materiałów inaczej też reagują na negatywne oddziaływanie warunków zewnętrznych. O ile bowiem wełna mineralna pod wpływem mogącej gromadzić się na poddaszu wilgoci w sposób odczuwalny obniża swoje właściwości termoizolacyjne na skutek nasycenia wodą, o tyle pianka wykorzystywana do izolacji natryskowych charakteryzuje się współczynnikiem nasiąkliwości na takim poziomie, który nie pozwala na pogorszenie jej właściwości izolacyjnych przez długi okres czasu.

Oba stosowane materiały, co do zasady, pozostają bezpieczne dla zdrowia i środowiska i nie powinny wywoływać jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Warto jednak odnotować, że główny składnik pianki – poliuretan jest substancją całkowicie obojętną chemicznie, bezwonną i nietoksyczną, wskutek czego nie może on wywoływać uczulenia u ludzi i zwierząt, ani też powodować innych reakcji alergicznych. Jego właściwości pozwalają na wykorzystywanie go także do izolacji pomieszczeń, w których magazynowana lub eksponowana jest wszelkiego rodzaju żywność.

Nie może też budzić wątpliwości, że jakość wykonanej izolacji zależeć będzie w dużej mierze także od sposobu jej wykonania oraz profesjonalizmu montażystów. Nawet bowiem materiały o dużo lepszych cechach fizycznych i chemicznych, nieprawidłowo ułożone, nie zapewnią termoizolacji na odpowiednim poziomie. Warto mieć to na uwadze wybierając wykonawcę, któremu zlecimy ocieplanie budynku.